• kalendarz3
    kalendarz2019
     

Kalendarz zmianowy

 

nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 35 

PożaryPożary: 13

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 20

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 2

A- A A+

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 38

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Burze z gradem/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 12:00 dnia 23.04.2018 do godz. 02:00 dnia 24.04.2018

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 25 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Szymon Poręba

Godzina i data wydania

godz. 07:03 dnia 23.04.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 malopolskie od 12:00/23.04 do

02:00/24.04.2018 deszcz 25 mm, porywy 70 km/h, grad

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 34
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 00:00 dnia 28.03.2018 do godz. 07:30 dnia 28.03.2018
Przebieg
Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych
nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od
-3°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Tomasz Knopik

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 32
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 04:00 dnia 18.03.2018 do godz. 06:00 dnia 19.03.2018
Przebieg
Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej od 10 cm
do 15 cm.
Wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, z porywami do 70 km/h, z północnego
wschodu, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
Opady śniegu: 85%
Zawieje/zamiecie śnieżne: 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Piotr Wałach
Godzina i data wydania godz. 10:24 dnia 17.03.2018
SMS
IMGW-PIB OSTRZEGA: SNIEG/1 malopolskie od 04:00/18.03 do 06:00/19.03.2018 przyrost
pokrywy od 10 cm do 15 cm
IMGW-PIB OSTRZEGA: ZAMIEC SNIEZNA/1 malopolskie od 04:00/18.03 do
06:00/19.03.2018 wiatr NE, predkosc do 40 km/h, porywy do 70 km/h
RSO
IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, opady śniegu od rana 18.03 do rana 19.03, opady od 10
cm do 15 cm.
IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, zawieje śnieżne od rana 18.03 do rana 19.03, opady
śniegu, porywy wiatru do 70 km/h.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Oblodzenie/1

województwo małopolskie

od godz. 19:00 dnia 16.03.2018 do godz. 02:00 dnia 17.03.2018

Wieczorem i początkowo w nocy spadek temperatury poniżej 0°C spowoduje zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna w nocy od -6°C do -3°C, przy gruncie od -8°C do -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzymywać się będzie przez kolejne

dni.

80%

Brak.

Bartłomiej Pietras

godz. 11:57 dnia 16.03.2018

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 malopolskie od 19:00/16.03 do 02:00/17.03.2018 temp.min. od -6 st. do -3 st., przy gruncie do -8 st., slisko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Oblodzenie/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 21:00 dnia 14.03.2018 do godz. 07:30 dnia 15.03.2018

Przebieg

Prognozuje się spadek temperatury powietrza miejscami poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -4°C do -2°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Szymon Poręba

Godzina i data wydania

godz. 20:31 dnia 14.03.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 malopolskie.poludniowy od 21:00/14.03 do 07:30/15.03.2018 temp.min. okolo -2 st.,przy gruncie do -4 st., slisko

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

 

Na podstawie danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Rodzaj zanieczyszczenia:

Pył PM 10

Przewidywana wielkość zanieczyszczenia

Powyżej – 150 μg/m3

Obszar

Małopolska: północna, Kraków

Termin

Do godz. 24:00 dnia 6.03.2018 r.

Uwagi

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego wprowadza II stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Działania ochronne:

Mieszkańcy obszaru, a zwłaszcza osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze, powinni podjąć następujące środki ostrożności:

•ograniczyć długotrwałe przebywanie na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,

•unikać wietrzenia pomieszczeń w trakcie wysokich poziomów zanieczyszczenia,

•ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu lub czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń,

•osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy,

•śledzić informacje na stronie powietrze.malopolska.pl/prognozy, na stronie monitoring.krakow.pios.gov.pl oraz na stronie muw.pl w zakładce "Komunikaty dot. powietrza" o aktualnie występujących poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Jednostki oświatowe (szkoły, przedszkola, żłobki) oraz opiekuńcze powinny ograniczyć długotrwałe przebywanie podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń.

Szpitale i przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny być przygotowane na możliwość wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Działania operacyjne:

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:

•do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 15%).

•zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

•podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem, a na krótkich odcinkach przemieszczanie się pieszo lub rowerem.

•ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

Władze gmin powinny podjąć intensywne kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Podmioty gospodarcze powinny zawiesić uciążliwe prace budowlane w części, w której wiążą się one z dużą emisją niezorganizowaną do powietrza.

Policja oraz zarządcy dróg powinni nasilić kontrole pojazdów opuszczających place budowy pod kątem ograniczenia zanieczyszczenia dróg. W przypadku temperatury powietrza powyżej 5°C Policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego powinny prowadzić wzmożone kontrole jakości spalin w ruchu ulicznym.

W przypadku temperatury powietrza powyżej 0°C oraz braku opadów w ciągu ostatniego tygodnia, zarządcy dróg powinni realizować czyszczenie ulic na mokro, natomiast podmioty gospodarcze zraszać pryzmy materiałów sypkich mogących powodować pylenie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 26
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 02:00 dnia 06.03.2018 do godz. 09:00 dnia 06.03.2018
Przebieg Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki, powodujących
gołoledź.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Grzegorz Mikutel
Godzina i data wydania godz. 13:40 dnia 05.03.2018
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNACE OPADY/1 malopolskie od 02:00/06.03 do
09:00/06.03.2018 marznace opady, drogi sliskie
RSO IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, marznące opady w nocy 05/06.03 i rano 06.03,
gołoledź, uwaga drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 24

wydanego dnia 02.03.2018 o godz. 11:49

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Silny mróz/1

województwo małopolskie - subregion północny

od godz. 07:45 dnia 03.03.2018 do godz. 10:00 dnia 04.03.2018

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -19°C do -16°C. Temperatura maksymalna od -7°C do -5°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

80%

Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia - przedłużenie ważności.

Łukasz Harasimowicz

godz. 07:25 dnia 03.03.2018

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 24

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny mróz/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion północny

Ważność (cz. urz.)

od godz. 22:00 dnia 02.03.2018 do godz. 10:00 dnia 03.03.2018

Przebieg

Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -14°C do -12°C, lokalnie spadek temperatury do -18°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.10:00 dnia 03.03.2018 ZMIANA OSTRZEŻENIA nr 22 na SILNY MROZ/1 wydane o godz.15:07 dnia 28.02.2018.

Dyżurny synoptyk

Alina Jasek-Kamińska

Godzina i data wydania

godz. 11:49 dnia 02.03.2018

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie.polnocny od 22:00/02.03 do 10:00/03.03.2018 temp.min lok. -18 st., wiatr 15 km/h

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 22

wydanego dnia 24.02.2018 o godz. 10:20

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Silny mróz/1

województwo małopolskie - subregion południowy

od godz. 14:00 dnia 28.02.2018 do godz. 10:00 dnia 03.03.2018

Prognozuje się temperaturę minimalną od -20°C do -17°C, lokalnie w lolinach i kotlinach spadek temperatury do -24°C, w nocy 02/03.03 od -16°C do -14°C, lokalnie w dolinach i kotlinach spadek temperatury do -18°C. Temperatura maksymalna w dzień od -13°C do -10°C, a 02.03 od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 do 15 km/h.

90%

Zmiana dotyczy ważności ostrzeżenia.

Grzegorz Mikutel

godz. 15:07 dnia 28.02.2018

IMGW-PIB OSTRZEGA: MROZ/1 malopolskie.poludniowy od 14:00/28.02 do 10:00/03.03.2018 temp.min -24 st., temp.maks -7 st., wiatr 15 km/h

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 23
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny mróz/1
Obszar województwo małopolskie - subregion północny
Ważność (cz. urz.) od godz. 23:00 dnia 24.02.2018 do godz. 10:00 dnia 01.03.2018
Przebieg
W nocy 24/25.02 prognozuje się temperaturę minimalną od -15°C do -12°C, w ciągu kolejnych
nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -10°C do -7°C. Wiatr o średniej
prędkości od 10 km/h do 25 km/h.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
90%
Uwagi
Obowiązują:
Do godz.10:00 dnia 01.03.2018 OSTRZEŻENIE nr 22 na SILNY MRÓZ/1 wydane
o godz.10:20 dnia 24.02.2018.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Michał Solarz
Godzina i data wydania godz. 21:16 dnia 24.02.2018