• kalendarz3
    kalendarz2019
     

Kalendarz zmianowy

 

nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 35 

PożaryPożary: 13

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 20

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 2

A- A A+

c007W dniu 22 września 2017 r. w miejscowości Gręboszów na terenie Zakładu Produkcyjnego Vivento odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze sił i środków powiatu dąbrowskiego.

 

 

 

 

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz budowa zaopatrzenia wodnego podczas pożaru na terenie Zakładu Produkcyjnego Vivento przez siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie, wydzielonych SIS odwodów operacyjnych COO i WOO oraz OSP z KSRG z terenu powiatu. 

Głównym celem ćwiczeń było zapoznanie strażaków i służb współdziałających z problemami i zagrożeniami, jakie mogą wystąpić podczas pożarów na terenie hali magazynowej Firmy Vivento, koordynacja współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej KSRG oraz sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego.

W ćwiczeniach zaplanowano udział sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, wydzielonych sił i środków WOO i COO woj. Małopolskiego, jednostek OSP z KSRG powiatu dąbrowskiego, wydzielonych sił i środków Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie oraz podmiotów współdziałających tj. Policji, Pogotowia Energetycznego, Pogotowia Gazowego, Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także przedstawiciela Urzędu Gminy Gręboszów. 

Po zakończeniu ćwiczeń głos zabrał Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk, który dokonał podsumowania. 

Wizytacji ćwiczeń dokonał nadbryg. Stanisław Nowak Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, który podziękował wszystkim strażakom biorącym w nich udział oraz podsumował w kilku zdaniach organizację i przebieg ćwiczeń.