nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 96

 

 

MATERIAŁY_KORONAWIRUS

PożaryPożary: 25

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 67

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 4

A- A A+

DSC 1111W dniu 25 maja 2018 r. w Zalipiu odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka.

      W uroczystości udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP - Wiesław Krajewski, Małopolski Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Stanisław Nowak, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego - Bolesław Łączyński, W-ce Starosta Dąbrowski Pan Marek Kopia, młodszy inspektor Zbigniew Pałucki I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, wójt Gminy Olesno Witold Morawiec, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP pow. dąbrowskiego druh Ryszard Pikul, Kapelan Strażaków Powiatu Dąbrowa Tarnowska Ks. Prałat Zygmunt Warzecha, Prezes Powiatowego Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa – st. ogn. w st. spocz. Jan Mendys oraz Pani Wanda Chlastawa – Dyrektor Domu Malarek w Zalipiu.

     Apel rozpoczął dowódca uroczystości mł. kpt. Marcin Stachura składając meldunek Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP – nadbryg. Stanisławowi Nowakowi o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu.

     Wszystkich gości przywitał Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk oraz podziękował za przybycie na obchody Dnia strażaka, które w tym roku połączone są z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

     Komendant Powiatowy przekazał również ważną informację iż w dniu 11.05.2018r. ogłoszony został przetarg na budowę nowej strażnicy Komendy Powiatowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Podziękował Panu nadbryg. Stanisławowi Nowakowi za działania zmierzające do uwzględnienia tej inwestycji w planach podczas powstawania ustawy modernizacyjnej oraz nadzorowi nad przygotowaniami do ogłoszenia przetargu. Na ręce Pana Posła Wiesława Krajewskiego wszystkim parlamentarzystom, którzy przyczynili się do powstania Ustawy modernizacyjnej, a Panu Posłowi osobiście za udzielone wsparcie. Na ręce Pana Wicestarosty dla Zarządu Powiatu Dąbrowskiego za sfinansowanie zmian do projektu. Komendant przekazał również podziękowania dla funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej oraz pracowników Starostwa za pomoc i przychylność w przygotowaniu dokumentacji. Podziękowania otrzymali również byli Komendanci st. bryg. w st. spocz. Adam Rzemiński i bryg. w st. spocz. Robert Kłósek bez zaangażowania których to zamierzenie nie zostało by odpowiednio przygotowane.

„Dziś mam nadzieję, że przetarg zostanie rozstrzygnięty i w niedługim czasie uda nam się spotkać na wmurowaniu kamienia węgielnego”.

     Na zakończenie Komendant złożył życzenia wszystkim czynnym strażakom Państwowej Straży Pożarnej, ochotnikom za pośrednictwem Pana Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP, tylu powrotów co wyjazdów do zdarzeń, sukcesów w pracy zawodowej i zadowolenia w życiu osobistym oraz wsparcia najbliższych w trudach służby, natomiast wszystkim emerytom i rencistom dużo zdrowia i wszystkiego dobrego aby mogli z satysfakcją realizować swoje zamierzenia na które wcześniej nie mieli czasu.

     Kończąc przekazał gratulacje wszystkim strażakom, którzy w tym roku otrzymali odznaczenia i awanse na wyższe stopnie, zarówno w dniu dzisiejszym jak również tym, którzy je odebrali na uroczystościach w Warszawie i w Krakowie.

     Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem nr 5/OP/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. odznaczył;

BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

st. kpt. Daniel Misiaszek                       s. Leszka

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Rozkazami Personalnymi Nr 236/kadr/18 i Nr 238/kadr/18 z dnia 19 kwietnia 2018r., z dniem 4 maja 2018r. nadał stopień:

STARSZEGO KAPITANA

kpt. Daniel Misiaszek                     s. Leszka

KAPITANA

mł. kpt. Karol Piekielniak      s. Wiesława

mł. kpt. Piotr Ryński                         s. Macieja

Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r., Komendant Główny PSP z dniem 4 maja 2017r. nadał stopnie:

ASPIRANTA

mł. asp.     Krzysztof Gil       s. Jerzego

Rozkazem Personalnym Nr 1/2018 dnia 30 kwietnia 2018r., Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2017r. stopnie:

OGNIOMISTRZA

mł. ogn.   Wojciech Kapel             s. Edmunda

mł. ogn.   Andrzej Klimek             s. Edmunda

Dodatkowo podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka odbywających się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie 2 funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej spośród 319 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej otrzymało pierwsze stopnie oficerskie.

MŁODSZEGO KAPITANA

asp. Mirosław Kwiatkowski              s. Pawła

mł. asp. Dawid Rudnik                      s. Romana

Podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Krakowie połączonych z Jubileuszem 145-lecia Krakowskiej Straży Pożarnej awanse na wyższe stopnie otrzymali:

ASPIRANTA

mł. asp. Jan Czupryna                        s. Zdzisława

SEKCYJNEGO

st . str. Kamil Minor                           s. Roberta

W dalszej części uroczystości Komendant Powiatowy podziękował strażakom, którzy w poprzednim roku odeszli na emeryturę i wręczył im okolicznościowe statuetki.

bryg. w st. spocz. Robert Kłósek – były Komendant Powiatowy

asp. sztab. w st. spocz. Jarosław Wydro – były D-ca zmiany

st. kpt. w st. spocz. Paweł Kowalik – były Z-ca Naczelnika Wydziału

     Następnie głos zabrali zaproszeni goście Poseł na Sejm RP Pan Wiesław Krajewski, Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak, W-ce Starosta Powiatu Dąbrowskiego Pan Marek Kopia. Okolicznościowy adres z życzeniami wręczył Komendantowi Powiatowemu młodszy inspektor Lucjan Pałucki I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Na koniec głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej dh Ryszard Pikul.

     Z okazji powiatowych obchodów Dnia Strażaka okolicznościowy adres z życzeniami skierowała Poseł na Sejm RP – Pani Anna Czech.