nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 254

 

 

MATERIAŁY_KORONAWIRUS

PożaryPożary: 65

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 183

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 6

A- A A+

           111W dniu 27 lutego br. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy w 2018 roku.

          Otwarcia narady dokonał Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk, który w swoim wystąpieniu przekazał główne zadania realizowane przez KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej w 2018 roku. Następnie szczegółowe informacje z działalności komendy przekazane zostały uczestnikom spotkania przez naczelników i kierowników poszczególnych pionów w formie prezentacji multimedialnej.

           Prezentacje dotyczyły zagadnień organizacyjno – kadrowych, finansowych, operacyjno-szkoleniowych, prewencyjnych, kwatermistrzowsko – technicznych oraz funkcjonowania jednostki ratowniczo-gaśniczej. Przedstawiono również kierunki działań na rok bieżący.

Na spotkaniu oprócz Kierownictwa i pracowników Komendy obecni byli:

Pan Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski

Pan Krzysztof Bryk – V-ce Starosta Dąbrowski

Pan Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej

Pan Tomasz Bełzowski – Z-ca Burmistrza Szczucina

Pan Krzysztof Korzec – Wójt Gminy Mędrzechów

Pan Witold Morawiec – Wójt Gminy Olesno

Pan Krzysztof Gil – Wójt Gminy Gręboszów

Pan Kazimierz Olearczyk – Wójt Gminy Bolesław

Pan Marek Kopia – Przedstawiciel Gminy Radgoszcz

Pan Ryszard Pikul – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Podczas spotkania Starosta Powiatu  Dąbrowskiego - Pan Lesław Wieczorek wręczył mł. asp. Bartłomiejowi Ciepiela podziękowanie Wojewody Małopolskiego za udział w zabezpieczeniu Międzynarodowej Konferencji COP 24.

Na koniec narady Starosta Dąbrowski oraz Prezes ZOP ZOSP RP w kilku słowach podziękowali za zaproszenie oraz dobrą organizację ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu.