nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 700

PożaryPożary: 103

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 587

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 8

A- A A+

pierwsza strona kalendarza 2019      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 3 grudnia 2018 roku rozpoczęła cykl spotkań w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu, połączonych z przekazaniem kalendarzy plakatowych PSP na rok 2019.

      Na odwrocie kalendarzy znajdują się konkursy skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, przygotowane przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Kalendarze przekazywane są przez strażaków na spotkaniach, w których udział bierze grono pedagogiczne placówek, pracownicy obsługi oraz uczniowie.

          Spotkania połączone są z pogadankami na tematy zagrożeń w okresie zimowym, tj. związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwem na lodzie. Ponadto poruszane są zagadnienia związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, m.in. zasadami prowadzenia ewakuacji budynków takich jak szkoły.

      Dyrekcji oraz gronu pedagogicznemu przekazywane są informacje o funkcjonującej sali edukacyjnej „Ognik” znajdującej się w KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, do której zwiedzenia zapraszani są wraz z uczniami przez cały rok, a zwłaszcza podczas akcji otwartych strażnic w ferie zimowe, wakacje oraz podczas obchodów dni ochrony przeciwpożarowej w miesiącu maju.

         Na uwagę zasługuje fakt, że w roku 2018 laureatami konkursów zamieszczanych na kalendarzach plakatowych PSP byli uczniowie szkół z terenu powiatu dąbrowskiego.