nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 254

 

 

MATERIAŁY_KORONAWIRUS

PożaryPożary: 65

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 183

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 6

A- A A+

P1080684W dniu 11 maja 2019 roku w Szczucinie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Uroczystość została zorganizowana przez Komendę Powiatową PSP w Dąbrowie Tarnowskiej, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej, Burmistrza Szczucina oraz Kapelana Powiatowego Strażaków Powiatu Dąbrowskiego.

 

      Dzień ten wspólnie uczcili strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu dąbrowskiego, oraz  funkcjonariusze pożarnictwa w stanie spoczynku. 

      Obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Szczucinie połączona z wprowadzeniem Relikwii Św. Floriana, koncelebrowana przez: ks. dziekana Grzegorza Szewczyka – Proboszcza Parafii pw. Św. Floriana w Krakowie, ks. bryg. Władysława Kuliga – Małopolskiego Kapelana Strażaków, Diecezjalnego Kapelana Strażaków – ks. Czesława Hausa, ks. Józefa Jasiurkowskiego – Zastępcę Diecezjalnego Kapelana Strażaków, ks. Zygmunta Warzechę – Kapelana Powiatowego Strażaków oraz ks. Jana Rybaka – Kapelana Gminnego Straży Pożarnych dla Powiatu.

Liturgię uświetniła Orkiestra Dęta OSP w Szczucinie pod batutą druha Jarosława Dzięgla.

      Po zakończeniu liturgii Kompania Honorowa Strażaków Powiatu Dąbrowskiego, poczty sztandarowe i pododdziały towarzyszące udały się przy akompaniamencie orkiestry dętej  OSP Szczucin na miejsce uroczystego apelu. Pododdziałom towarzyszyli licznie przybyli goście.

      W uroczystości udział wzięli m.in.: Wiesław Krajewski – Poseł RP, Michał Cieślak – Poseł RP, st. bryg. Marek Bębenek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Marta Chrabąszcz – Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego wraz z radnymi powiatu dąbrowskiego, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Krzysztof Kupiec, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – druh Ryszard Pikul wraz z członkami zarządu, Burmistrz Szczucina Jan Sipior wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Antonim Radłowskim, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej Krzysztof Kaczmarski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Dariuszem Lizakiem, Wójtowie – Witold Morawiec, Kazimierz Olearczyk, Krzysztof Korzec, dh. Krzysztof Michalak – Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych z powiatu dąbrowskiego, a także kierownicy służb mundurowych i jednostek współpracujących z PSP.

      Apel rozpoczął dowódca uroczystości mł. kpt. Marcin Stachura składając meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął st. bryg. Marek Bębenek – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP.

      Na gościnnej Szczucińskiej ziemi wszystkich przywitał Burmistrz Szczucina Jan Sipior następnie Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk złożył wszystkim strażakom pełniącym służbę zawodowo i ochotniczo najserdeczniejsze życzenia spełnienia zamierzeń zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

- Pragnę złożyć Wam wszystkim życzenia aby ziściły się Wam wszystkie zamierzenia te rodzinne i służbowe, Niech ta niełatwa służba będzie źródłem satysfakcji i powodem do dumy, tylu powrotów co wyjazdów, i abyśmy za rok mogli się spotkać w zdrowiu na kolejnych Powiatowych obchodach dnia strażaka.

- Z okazji patronalnego święta nie sposób, nie wspomnieć o druhach seniorach i funkcjonariuszach którzy przeszli na emeryturę czy rentę, którzy niejednokrotnie dawali nam przykład niezłomnej i bezinteresownej służby, życzymy im dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności osobistej.

- Dziękuję samorządom, powiatowemu i gminnym za bieżącą współpracę i pomoc w zorganizowaniu dzisiejszej uroczystości – a także mam nadzieję, że współpraca ta zaowocuje wymiernymi efektami dla ochrony przeciwpożarowej na ternie powiatu.

- Cieszę się, że uroczystość zaszczyli inni kierownicy instytucji i służb, których pomoc i współpraca dla nas jest nieoceniona.

      Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej złożył na ręce Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Marka Bębenka podziękowanie za zaangażowanie w poprawę funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP poprzez prowadzoną inwestycję budowy nowej siedziby Komendy a także za środki kierowane na bieżące funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej. Podziękowania skierował również dla Posła Wiesława Krajewskiego, samorządom: wojewódzkiemu, powiatowemu i gminnym oraz dla byłego Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego i byłych Komendantów Powiatowych PSP st. bryg. w st. spocz. Adama Rzemińskiego i bryg. w st. spocz. Roberta Kłóska.

      Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Dąbrowie Tarnowskiej złożył wyrazy uznania i życzenia dalszych sukcesów w służbie, dziękując za bardzo dobrą dotychczasową współpracę.

      Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Wyróżnione zostały następujące osoby:

 

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku nadało Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza druhom:

Guzik Edward                  s. Bronisława

Stępień Eugeniusz           s. Jana

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa małopolskiego odznaczyło:

Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa druhów:

Taraska Józefa c. Stanisława, Zachara Józef s. Józefa

 

Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa druhów:

Dykas Jan s. Bronisława, Kwiatkowski Kamil s. Krzysztofa

 

Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa druhów:

Choroba Zbigniew s. Rudolfa, Ujek Kazimierz s. Zygmunta, Motyka Mirosław s. Krzysztofa, Kacała Paweł s. Bogdana

 

Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego Związku OSP RP w Szczucinie uhonorowało strażaków odznakami za wysługę lat:

Odznaką za wysługę 55 lat uhonorowano Mieczysława Mątwickiego,

Odznaką za wysługę 60 lat uhonorowano Władysława Urbanika,

 

Rozkazem Personalnym Nr 674/kadr/19 z dnia 19 kwietnia 2019r., Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019r. stopnie:

BRYGADIERA

mł. bryg.       Mariusz        Klimaj          s. Stanisława

STARSZEGO KAPITANA

kpt.     Marek          Bator           s. Kazimierza

KAPITANA

mł. kpt.         Sławomir      Bratko         s. Józefa               

 

Rozkazem Personalnym Nr 1/2019, z dnia 10 kwietnia 2019r., Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2019r. stopień:

ASPIRANTA

mł. asp.        Jan              Dykas           s. Bronisława

mł. asp.        Zbigniew      Czosnyka     s. Kazimierza

mł. asp.        Zbigniew      Krupa          s. Józefa

 

Rozkazem Personalnym Nr 2/2019 z dnia 19 kwietnia 2019r., Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał z dniem 4 maja 2019r. stopnie:

STARSZEGO OGNIOMISTRZA

ogn.        Andrzej        Partyński      s. Romana

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA

st. sekc.        Adam           Stadyk          s. Tadeusza

st. sekc.        Bartosz        Kopia           s. Marka

st. sekc.        Łukasz        Ciepiela        s. Jerzego             

st. sekc.        Marcin         Serafin         s. Władysława                 

 

STARSZEGO SEKCYJNEGO

sekc. Małgorzata Łuszcz         c. Jana

 

Rozkazem Personalnym Nr 10/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r., Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej nadał z dniem 4 maja 2019r. stopień:

STARSZEGO STRAŻAKA

str.          Krzysztof     Glica            s. Jerzego

str.          Jakub         Klimek          s. Edwarda

 

      Ponadto z dniem 4 maja 2019r. awansowani zostali na wyższe stopnie służbowe:

Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztof Kolarczyk awansowany do stopnia st. bryg. akt mianowania zostanie wręczony podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach dnia 17.05.2019r.

st.asp. Grzegorz Gałęziowski awansowany do stopnia mł. kpt. – promocja oficerska miała miejsce 4 maja w Warszawie.

mł. kpt Maciej Soja awansowany do stopnia kpt.

str. Michał Małysa awansowany do stopnia st. str.

 

      Podczas uroczystości podziękowania i życzenia dla strażaków skierowali:

Poseł na Sejm RP Wiesław Krajewski,

Poseł na Sejm RP Michał Cieślak,

Małopolski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Bębenek,

Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek,

oraz Burmistrz Szczucina Jan Sipior

      Podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka najmłodsi mogli skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów w ramach pikniku rodzinnego.

      Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej składa wyrazy podziękowania za pomoc w organizacji obchodów Stowarzyszeniu Samorządów Powiatu Dąbrowskiego oraz jednostkom OSP Gminy Szczucin.

Dziękujemy również Orkiestrze Dętej OSP Szczucin pod batutą dh. Jarosława Dzięgla za uświetnienie uroczystości.

 

Zdjęcia: Grzegorz Baran oraz OSP Szczucin.