nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 254

 

 

MATERIAŁY_KORONAWIRUS

PożaryPożary: 65

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 183

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 6

A- A A+

4SAM 3561W dniu 12 czerwca 2019 r. na terenie Leśnictwa Smyków zostały przeprowadzone wojewódzkie ćwiczenia taktyczno-bojowe w zakresie pożaru kompleksu leśnego pod kryptonimem „Smyków 2019”.

Założeniem do ćwiczeń był pozorowany pożar lasu w oddziale „161” – pożar powierzchniowy około 2 h lasu. Brak osób poszkodowanych. Pożar stwarzał zagrożenie rozprzestrzenienia się na kolejne oddziały leśne.

Do momentu dotarcia wszystkich SiS na miejsce zdarzenia, działania ograniczone były do podawania 4 prądów wody w obronie z prądownic Turbo-Jet. Po dojeździe wszystkich sił i środków zaopatrzenie wodne zrealizowane zostało w oparciu o system przepompowywania oraz przetłaczania wody z leśnych zbiorników przeciwpożarowych. Budowa stanowiska wodnego z wykorzystaniem pomp WTX-40 przy brzegu zbiorników. Pompy zasilały pojazdy i zbiornik brezentowy. Dostarczenie wody na odległość około 400 m zostało zrealizowane przez pojazdy pożarnicze. Założeniem było utrzymane wydajności przez 10 minut by przeprowadzić natarcie na 2 odcinki pożaru przy użyciu działek na samochodach pożarniczych oraz motopomp i prądownic.

W ćwiczeniach udział wzięły:

1.    Wydzielone siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Dąbrowie Tarnowskiej

2.    Jednostki OSP z KSRG powiatu dąbrowskiego

3.    Jednostki OSP spoza KSRG powiatu dąbrowskiego

4.    Pluton Pompowy ,,Tarnów 1” (JRG 2 Tarnów, JRG Brzesko)

5.    Kompania Gaśnicza ,,Tarnów” (pluton 1, pluton 3)

- SiŚ Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska

- Policja

Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przygotowania i doskonalenia współdziałania sił i środków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lasów. Dodatkowo była to możliwość doskonalenia umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej, a także praktyczne sprawdzenie możliwości podawania wody na duże odległości.

Po zakończeniu ćwiczeń Komendant Powiatowy PSP w Dąbrowie Tarnowskiej st. bryg. Krzysztof Kolarczyk, w kilku zdaniach podziękował wszystkim strażakom biorącym w nich udział oraz podsumował organizację i przebieg ćwiczeń. Głos zabrali również przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska – Zygmunt Głowacki.

Obserwatorami ćwiczeń z ramienia Komendy Wojewódzkiej byli oficerowie wyznaczeni przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie.