nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 277

 

 

MATERIAŁY_KORONAWIRUS

PożaryPożary: 66

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 205

 

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 6

A- A A+

bdee1faf54e786f390ee1c9c44dc7327W związku z brakiem opadów i wprowadzonym III stopniem zagrożenia pożarowego w lasach na terenie województwa małopolskiego przypominamy:

Aby uniknąć pożarów w lasach apelujemy do wszystkich przebywających na tych terenach o przestrzeganie podstawowych zasad:

1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu zabronione jest:

- rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi,

- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,

- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

2. W parkach narodowych poruszajmy się tylko po wyznaczonych szlakach. Wcześniej jednak należy dowiedzieć się o stopniu zagrożenia pożarowego lasu, jaki obowiązuje w danym dniu i dostosować się do niego - być może ogłoszono zakaz wstępu do lasu.

3. Nie wchodźmy na uprawy leśne i do młodników o wysokości do 3 m.

4. Poruszajmy się pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi tylko drogami oznakowanymi drogowskazami.

5. Zapamiętajmy, co określają stopnie zagrożenia pożarowego w lasach:

0 - brak zagrożenia,

I - zagrożenie małe,

II - zagrożenie duże; bądź ostrożny,

III - zagrożenie katastrofalne; nie wolno rozpalać ognisk nawet w miejscach wyznaczonych.