nowe2

OgólneSuma zdarzeń: 252

PożaryPożary: 80

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 167

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 5

A- A A+

 

Szkolenie odbędzie się w domku myśliwskim w Smęgorzowie

 

Program szkolenia

18.00 – 18.15 – przyjazd uczestników na spotkanie szkoleniowo-informacyjnego

18.15 – 18.45 – omówienie zasad oddawania krwi, wymogów stawianych przez RCKiK, rozdysponowanie materiałów promocyjnych wśród sympatyków krwiodawstwa

18.45 – 20.30 – szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej połączone z ćwiczeniami praktycznymi prowadzone przez ratownika medycznego

20.30 – 20.45 – dyskusja (wnioski i spostrzeżenia uczestników szkolenia)

20.30 – …. – część integracyjna

Członkowie klubu HDK na spotkanie mogą zaprosić osoby nie związane z klubem. Z uwagi na konieczność przygotowania materiałów oraz poczęstunku dla tychże osób niezbędne jest telefoniczne poinformowanie o powyższym fakcie Prezesa Klubu HDK do dnia 13.09.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie szkolenia.

 

 Mapka dojazdu do domku myśliwskiego

domek mysliwski2